5.11.2005 Špeciálna výstava chrtov, Nitra

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Ligita Zake, Latvia

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Najlepší pes, BOB

COBALT PALADUZ

Cesar von Blausteinsee x Int.Ch. Alpaka Paladuz

Okapalová E. Ž.  + Karel Okapal, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer