4.6.2005 KV Untersiebenbrunn, A

Magyar Agar

Rozhodca /Richter /Judge: Peter Harsanyi , H

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JB

Dévaj Úr   

ch. Szanka Edit    

m: Tóth Csilla

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA, BOB

Dévaj Strázsa  

ch+m: Szanka Edit  

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CACA 

Dévaj Orvos 

ch+m: Szanka Edit

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA, BOS 

Dévaj Orso  

ch: Szanka Judit 

m: Mayer Peter

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CACA

Dévaj Dáma 

ch: Szanka Edit  

m: Mazura Nora+Peter

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

EJW 2005 - Európsky víťaz mladých /Europa Junior Winner

EJW 2005 - Európsky víťaz /Europa Winner

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer