20.8.2005 CACIB Bratislava

Magyar agar

 

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

ARANYÁGI UTONÁLLÓ DURCÁS

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer