21.8.2005 CACIB Bratislava

Deerhound

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB

EILEANDOUR DRAGGI

V2

COBALT PALUDUZ

V3

CORSAR PALUDUZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1

BOWMORE MARGODEER

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

SANDMANSCOT_S ANNA KERRY

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

ANNE REGINA FI-IT

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB

BARBUCHA TERRI IRATER

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer