8.5.2004 Špeciálna výstava chrtov

Olšany, CZ

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: V.Panušková, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, VSV

Tarek-Genao de Domus Bohemia

 

m: Ivana Zmijarová

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

diskv.

Tingis-Genao de Domus Bohemia

 

m: Jana Tomešková

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Djahirah Bohemia Genao

 

m: Jana Tomešková

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

C'Casba Bohemia Genao

 

m: Kateřina Pokorná

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, VSV, BOB

Dahija Bohemia Genao

 

m: Lenka Malinovská

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer