8.5.2004 Špeciálna výstava chrtov

Olšany, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: MVDr. Pavlásková Michaela, SK

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

---

Pari-Was Hadid -Filfil

 

m: Krejčí Eva

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

---

Wardai del Monte de Haya

 

m: Krejčí Eva

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer