8.5.2004 Špeciálna výstava chrtov

Olšany, CZ

 

Najlepší pár

 

1.MIESTO:

Chrysaór a Helléne Ayort Back

maj: S+P Němcovi

 

Ostatné zúčastnené páry:

 

Ian a Ithaka z Hedvábí

maj: Stohanzlová

 

Kangaroo z Úplňku a Abigail Pibaro

maj: ŠImunkovi + Drbalová

 

Bakchos a Gama Ayort Back

maj: Němec + Szypková

 

Agbar Ozzmosis a Kloepatra z Úplňku

maj: Purkytová + Pacák

 

Belcanto a Brilance Petula-Vera

maj: Ryšková

 

Badalucco a Belissima Petula-Vera

maj: Sobčákovi +  Bačová

 

Caesar Windspiel Decuma a Cranberry Decuma

maj: Lorencová + Dvořáková

 

Bayan Christmas Decuma a Bossa Nova Decuma

maj: Lorencová + Dvořáková