8.5.2004 Špeciálna výstava chrtov

Olšany, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Radana Marešová, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Caesar Windspiel Decuma

 

m: Pavlína Lorencová

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1

Ato Boldon Grefina

 

m: Jana Braunová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, VSV

My Camelot President

 

m: Pavína Lorencová

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

Joachim Argument

 

m: Lucie Rubešová

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC

Bayan Christmas Decuma

 

m: Pavlína Lorencová

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

---

Anor Decuma

 

m: Pavlína Lorencová

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Coffe Cream Decuma

 

m: Pavlína Lorencová + Novákovi

V2

Cranberry Decuma

 

m: Dvořáková + Lorencová

V3

Carnlanga Decuma

 

m: Pavlína Lorencová

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Apokalyptika Zlatý Kárlyt

 

m: Karel Tyl

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

---

Jodie Argument

 

m: Martina Procházková + Petr Jandl

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

Boogie-Woogie Jumping Jet

 

m: Procházková + Jandl

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, VSV, BOB

Bossa Nova Decuma

m: Dvořáková + Lorencová

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer