8.5.2004 Špeciálna výstava chrtov

Olšany, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: V. Panušková, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1

Andrew Bran Irater

 

m: Marianna Schmucková

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1

Atalaya Morgodeer

 

m: Zuzana Máderová

V2

Audrey Terri Irater

 

m: Jana Stehlíková

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer