8.5.2004 Špeciálna výstava chrtov

Olšany, CZ

Chartaja Borzaja

 

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB

Serdechny ot Valika

 

m: Maria Stanovoi

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Zluka

 

m: Maria Stanovoi

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer