1.8.2004 Klubová výstava chrtov

Rábapatona, H

Piccolo levriero italiano

Taliansky chrtík

GYALOGKAKUKK  DALLAM

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ, KVM, BOB, 2.BIS Junior, 3.BIS

GYALOGKAKUKK  DALLAM

V2

GYALOGKAKUKK  DOM – DODOM

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

AIZZARO DE  VALVERDE  SANTO

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

FIEFOERNIEK´S  FURIOSO

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

GYALOGKAKUKK  CIKK – CAKK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

JITŘENKA  KING  OF  IVAR

V2, resCAC

MOVADO  NOSTALGI

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

BOCCIOLA  DE  VALVERDE  SANTO   

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer