1.8.2004 Klubová výstava chrtov

Rábapatona, H

Magyar Agar

 

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

DÉVAJ  TORNÁDÓ  TITÁN

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

KODVÁGÓ  ÁCSI  FITTYFIRITTYKE

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB

VAKVÁGTA  ÁRGUS

V2, resCAC

KALANDVADÁSZ  KALANDOR

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

DÉVAJ  RÉVÉSZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

ARANYÁGI  UTONÁLLÓ  DURCÁS

V2, resCAC

BETCHA – KATCHA  MIGNON

V3

DOG  CHOWN  SZELLÓ

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

KODVÁGÓ  AMI

V2, resCAC

KODVÁGÓ  ADOMA

V3

REPÚLJ  BARKA

V4

DÉVAJ  TORPÉDÓ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer