1.8.2004 Klubová výstava chrtov

Rábapatona, H

Afgánsky chrt

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

CAC, Clubwinner, BOB, resBIS

El Bueno Gandamak

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

Escape Albatros

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat / Babies

VN1

Faricka Gayrinthy Grenadine

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

N1

Faricka Fayda Fakhraba

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC, Clubwinner

Honky Tonky Gandamak of Faricka

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, CAC

Faricka Tihaja Tyrrha

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer