1.8.2004 Klubová výstava chrtov

Rábapatona, H

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Dr. Mohos Antal, H

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, KV, BOB

DOBER KOPP  DOBAI  VIKTOR

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

DOBER  KOPP  DOBAI  DOBÓ  KATA

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

LUNNAJA  RADUGA  CHERNAJA  MAGIJA

V2, resCAC

TRAVIATA  NIJINSKI  BALLET

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV

SVETLANA  DE  PINEDO

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer