1.5.2004 Klubová výstava

Klubu chovatelů italských chrtíků

Mladá Boleslav, CZ

Rozhodca /Richter /Judge: Libuše Ubrová, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KV mladých

Wolker Skarak

 

(ICH. Oliver Skara x Destiny Hippolit Star)

 

Ch: Ing. R. Mareš

 

maj. Marešovi R. + R

V2

Xerxés Qadumah Skarak

 

(CH. Zwingli del Discoletto x Gita Skarak)

 

Ch. Ing. R. Mareš

 

maj. K. Jeřábková

V3

Axel Neel Bugsy

 

(Buráček z Haldy Písku x Celine Astoša)

 

Ch: + maj. E. Baxová

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, KV

Ruppert Skarak

 

(CH. Zwingli del Discoletto x Gita Skarak)

 

Ch: Ing. R. Mareš

 

maj. Marešovi R. +R

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KV mladých

Thalia Rebeca Skarak

 

(CH. Zwingli del Discoletto x Destiny  Hippolit Star)

 

Ch: Ing. R. Mareš

 

maj. M. Maršíková

V2

Xena Skarak

 

(CH. Zwingli del Discoletto x Gita Skarak)

 

Ch: Ing. R. Mareš

 

maj. Marešovi R. +R.

V3

Una Negra Skarak

 

( Woody Skara x Heuréka Bohemia Skara)

 

Ch: Ing. R. Mareš

 

maj. P. Šepsová

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, KV, BOB

Holly Di Branco Piccolo

 

(Fieforniek´s Furioso x Whilomena el Saghir )

 

Ch: H. Daňková

 

maj: E. Baxová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1

Heidi v Bavlnce

 

(CH. Zwingli del Discoletto x Beauty Aldiana)

 

Ch. I. Středová

 

maj. P. Žáková

VD2

Dora Finský Domek

 

(Giovanni Bohemia Skara x Diana of Sussex)

 

Ch. M. Lavičková

 

maj. L. Zapletalová

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer