6.3.2004 České Budějovice, CZ

Klubová výstava chrtov

Klubu chovatežov chrtov Praha

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Ing. Hana Petrusová, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

Poradie: DIABLO,CHÁRÉS,CHEOPS,CHRÝSAÓR

Diablo, Chárés, Cheops, Chrýsaór

VN1 CHRÝSAÓR AYORT BACK
VN2 CHÁRÉS  AYORT BACK
VN3 DIABLO IONMHAIN NORMAN

VN4

CHEOPS AYORT BACK

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

Arman Pibaro + Cardinal Lásky dar

V1, CAJC

ARMAN PIBARO

V2

CARDINAL CART LÁSKY DAR

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

KING KENNY PLUM BRANDY

V2, resCAC

JAGAR Z HEDVÁBÍ

V3

HELIOS  AYORT BACK

V4

HYPERIÓN AYORT BACK

VD

CAPUCCINO IOMNHAIN NORMAN

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, KV

GÝGÉS AYORT BACK

V2, resCAC

DIOMÉDÉS AYORT BACK

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

CIVIK BOHEMIA SNAP DOG

V2, resCAC

BAKCHOS  AYORT BACK

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC

FAETHÓN  AYORT  BACK

V2, resCAC

EUMAIOS  AYORT  BACK

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

OLYMPIA  GOLD  PLUM  BRANDY

VN2

CHALKIOPÉ  AYORT  BACK

N3

CHLOE  AYORT  BACK

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

Abigail, Assisi, Carolain

V1, CAJC

ABIGAIL  PIBARO

V2

CAROLAIN  LÁSKY  DAR

V3

ASSISI  PIBARO

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, KV

HELÉNÉ  AYORT  BACK

V2, resCAC

KINCSEM  PLUM  BRANDY

V3

HESTIA  AYORT  BACK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

IKONA  Z  HEDVÁBÍ 

V2, resCAC

GAMA  AYORT  BACK

V3

INDIANA  Z HEDVÁBÍ

V4

ELVÍRA  BOHEMIA  SNAP  DOG

---

GRÁCIA  AYORT  BACK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

ITHAKA  Z HEDVÁBÍ

V2, resCAC

UNDER  THE  BANNER  OF  VICTORY  YPSYLON

V3

HONEY  BEE Z HEDVÁBÍ

V4

ARIADNA  SZLACHETNA  SARA

VD

BEST  AYORT  BACK

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, BOB

WARINKA  Z HEDVÁBÍ

Trieda čestná:

V1

CASIOPEA  AYORT  BACK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer