6.3.2004 České Budějovice, CZ

Klubová výstava chrtov

Klubu chovatežov chrtov Praha

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: p.Panuška, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

HADID  FILFIL  PARI-WAS

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

BANÚ  HASAN  AL  ISFAHÁN

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, BOB

WARDAI  DEL  MONTE  DE  HAYA

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, Víaz triedy, NV FARNÁH ISKANDAR
V2 FARNÁH IJJARU

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1 AMONA  AL  ISFAHAN

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

VD1

FARNÁH JEMINA

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer