6.3.2004 České Budějovice, CZ

Klubová výstava chrtov

Klubu chovatežov chrtov Praha

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: p.Panuška, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1

BASIT  KEL – ES – SUF

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

GOGO  FARANDA  BOHEMIA

VD2

GALL  FARANDA  BOHEMIA

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, KV, BOB

AHMAR  KEL – ES – SUF

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

TATRIT  N´TUFAT  DE  GARDÉ – EPEÉ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer