6.11.2004 Klubová výstava

Klubu chovatežov chrtov, Bratislava

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Wieslawa Misterka, PL

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KV El Abu Azhar Bohemia Genao
  m: Houšková Miroslava, CZ
Vežký pes dobrého vzrastu, dobrá hlava a šija, dobrá horná línia, ale telo by mohlo by trochu dlhšie, výborné uhlenie vzadu, trochu strmšie vpredu, kde sú labky trochu vytočené, výborná povaha.

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, KV, BOB Basmala Mahanajim
  m: Ursula+Werner Metzler, H
Vežká suka, dobrá hlava, ale skladá uši, výborná horná línia, výborne uhlená vzadu, dostatočne vpredu, výborná v pohybe.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer