6.11.2004 Klubová výstava

Klubu chovatežov chrtov, Bratislava

Chart Polski

Rozhodca /Richter /Judge: Wieslawa Misterka, PL

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, KV, BOB Nadia Lowiecka Dusza
  m: Bláhová Barbora, CZ
Suka strednej vežkosti, dobrá hlava, pekná šija, korektné proporcie, korektné uhlenie zadných končatín, trochu vytočené predné labky, vežmi výrazná v pohybe.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer