6.11.2004 Klubová výstava

Klubu chovateľov chrtov, Bratislava

Faraónsky pes

Rozhodca /Richter /Judge: Miroslav Guniš, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

--- Bastien Putimská Brána
  m: Oliva Vojtech, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV, BOB A-Tharos Datyňské Vrchy
m: Blatuchová Alexandra + Radana, CZ
Pekný urastený pes, správnej výšky, korektný formát, pekná hlava, správne nasadené uši, výborný krk, správne uhlené končatiny a lopatky, výborný hrudník.

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

--- Ashley Putimská Brána
  m: Oliva Vojtech, SK

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer