6.11.2004 Klubová výstava

Klubu chovateľov chrtov, Bratislava

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Wieslawa Misterka, PL

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 Fallkos Balšaja Achota
  m: Vladimír Sudiak, SK
Pes stredne veľký, dobré proporcie,  výborné uhlenie končatín, ale nekorektný pohyb vzadu. Pes je vo vývoji.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Daimon Majove Bohemia
  m: Marie Veselá, CZ
Veľký pes, veľmi dlhá hlava, výborná horná línia, výborné uhlenie vzadu, korektné vpredu, dlhý hrudník, nedostatok srsti spôsobuje nedostatočný výzor.
V2, resCAC Russkiy Standard Arlekin
  m: Šírová Jitka, CZ
Veľký pes dobrého vzrastu, dlhá hlava by mohla byť suchšia, korektné uhlenie končatín, pes výrazne vo fáze vývoja.
V3 Edie Murphy Balšaja Achota
  m: Denisa Melzerová, CZ
Malý pes, samčí výraz, veľmi pekná hlava, korektné uhlenie vzadu, dobrá horná línia, trochu odstávajúce lakte.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Azeem Variage Gold
  m: Plisková Petra, CZ
Pes strednej veľkosti, korektné proporcie a dĺžka tela, dobrá hlava, dlhý krk, korektné uhlenie končatín, energický pohyb.
VD2 Quincy z Paltinu Moravia
  m: Jana Mrázová, SK
Pes strednej veľkosti, dlhá hlava, krátke telo, málo pružné končatiny v pohybe.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV Avanturin
m: Šírová Jitka, CZ
Pes strednej veľkosti, dobre vyvážených proporcií, korektné uhlenie a dobrá razancia v pohybe.
--- Avar Bistkupstwo
  m: Zapletalová Ludmila, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Dober-Kopp Juhász Alfa Romeo
  m: Koppány Agnes, H
Suka dobrej výšky, pekná hlava, šija, dobrá chrbtová línia, výborné uhlenie vzadu, slabšie uhlenie vpredu, veľmi elegantný pohyb.
V2 Esprit Ischyma
  m: Plisková Petra, CZ
Veľká suka, dobré proporcie, dlhá šija, korektné uhlenie, dobrá dĺžka hrudníka, plachá v kruhu.
V3 Fiona Balšaja Achota
  m: Fridrichová Drahomíra, CZ
Malá suka, drobná, dobrá horná línia, korektné uhlenie vzadu, strmá vpredu, nestabilný pohyb.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, KV, BOB Russkij Standart Aurora
m: Šírová Jitka, CZ
Veľká elegantná suka, korektné uhlenie končatín, veľmi elegantná s dlhým krokom v pohybe.
V2, resCAC Borscana var e Vargen
  m: Zapletalovi L+V, CZ
Suka vysokého vzrastu, elegantná, korektné uhlenie končatín, dobrá horná línia, dobrá hlava, vysoko nasadené uši, málo stabilné predné končatiny.
V3 Dvina Majove Bohemia
  m: Milan Švihorík, SK
Elegantná suka, dobré proporcie, najvyšší bod línie chrbta je presunutý o kúsok dopredu, korektné uhlenie, málo stabilná, voľná v pohybe diagonálne, elegantný pohyb v kruhu.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

--- After Mother Silent Enigma
  m: Ildikó Melichová, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Dober-Kopp Panno Virág, H
  m: Koppány Agnes, H
Suka strednej veľkosti, pekná hlava, telo by mohlo byť dlhšie, veľmi dobré uhlenie, lakte trochu vytočené.
V2, resCAC Andrejka Majove Bohemia
  m: Marie Veselá, CZ
Elegantná suka, vysoká, dlhá, dobrá šija, v pohybe sa horná línia dvíha, korektné uhlenie ale vyváženosť končatín v pohybe by mohla byť lepšia.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer