6.11.2004 Klubová výstava

Klubu chovateľov chrtov, Bratislava

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: Wieslawa Misterka, PL

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, KV Gogo Faranda Bohemia
  m: Eva Krulišová, CZ
Pes dobrých proporcií, hlava širšia v mozgovej časti, dobrá šija, dobré uhlenie, málo pružný pohyb vzadu, výborný charakter.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

--- Tombouktou's P'Aytarel
  m: Jana Vrbacká, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KV, BOB Buraida Idi N'Illeli
  m: Eva Krulišová, CZ
Dobrá veľkosť i proporcie, málo ušľachtilá hlava, výborne uhlené končatiny, energický pohyb, ešte vo vývoji.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer