25.1.2004 CACIB Trenčín
Saluki
Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK
PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG Amon-Ra Tall Afar
  (ICh. Ukhaydir An'am Ala x ICh. Aischa Fi-It)
  ch: Fekiačová Zuzana
  m: Tomašovičová Petra, SK
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Waheel del Monte de Haya
  (Alkama Attar Amir x Naara del Monte)
  ch: Petrusová Hana
  m: Cvejn Ondřej, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC

Uzayr del Monte de Haya

  (Omar Sharif del Monte x Qina del Monte de Haya)
  ch: Petrusová Hana
 

m: Cvejn Ondřej, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer