15.5.2004 CACIB St.Gallen, CH
Afghan hound
Rozhodca /Richter /Judge: Iren Rohrer (CH)
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, JBOB Vodka no Ice
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1 Irresistible Flyer of Buckmal
V2 Daruma's Conquest of Paradise
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1 El Rashid von der Chocly
V2 Daruma's A'Mitrash-Fu
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Ch. Flash Gordon Gandamak
V2, resCAC, resCACIB Ch. Parce Que du Menuel Galopin
V3 Wind Against Escapade
neposúdený Ch. Azaru von Katwiga
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1 Bahiya d'Abd El Shiraz
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, resCAC, resCACIB Tara du Menuel Galopin
V2 Flying Angel of Shai Shooni
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1 Duchess al Jalalabad
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOS Zalima von Katwiga

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer