12.6.2004 CACIB Praha, CZ

Whippet

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

CHRÝSAÓR   AYORT  BACK

V2

DYNAMIT  IONMHAIN  NORMAN

V3

AGASSI  PIBARO

---

CHÁRES  Z  LINDU  AYORT  BACK

---

DIABLO  IONMHAIN  NORMAN

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB

ARMAN  PIBARO

V2,R.CAC

JAGÁR  Z  HEDVÁBÍ

V3

BARNABÁŠ  OD  HNĚVÍNA

VD4

HYPERIÓN  AYORT  BACK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

KING  KENNY  PLUM  BRANDY

V2, resCAC

IAN  Z  HEDVÁBÍ

V3

DIOMEDES  AYORT  BACK

V4

KANGAROO  Z  ÚPLŇKU

VD

HASUE  FOREVER  MINE

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1,CAC

IMARI  Z  HEDVÁBÍ

---

CALYPSO  BOHEMIA  SNAP  DOG

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC

IMP  IN  WHITE  Z  ÚPLŇKU

V2, resCAC

GÝGÉS  AYORT  BACK

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB

ASSISI   PIBARO

V2

CAROLAIN  LÁSKY  DAR

V3

CHLOE  AYORT  BACK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

ABIGAIL  PIBARO

V2, resCAC

HELÉNÉ  AYORT  BACK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

KEIKO  Z  ÚPLÑKU

V2, resCAC

ITHAKA  Z  HEDVÁBÍ

V3

KINCSEM  PLUM  BRANDY

V4

KLEOPATRA  Z  ÚPLŇKU

V

GAMA  AYORT  BACK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

ARIADNA SLACHETNA SARA

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

AQUA  VIVA  Z  HEDVÁBÍ

V2

WARINKA  Z  HEDVÁBÍ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer