12.6.2004 CACIB Praha, CZ

Taliansky chrtík

Piccolo levriero italiano

Rozhodca /Richter /Judge: A.Mudra (CZ)

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Bilbo Gil-Endor
  (František Dobrota z Ivaru x Romanzia Des Trois Pyramides)
  chov+maj: Podaná Helena, CZ
V2 Axel Neel Bugsy
  (Buráček z Haldy Písku x Celine Astoša)
chov+maj: Eva Baxová, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB Ruppert Skarak
  (Zwingli Del Discoletto x Gita Skarak)
  chov+ maj: Marešovi

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Brethil Gil-Endor
  (František Dobrota z Ivaru x Romanzia Des Trois Pyramides)
  chov+maj: Podaná Helena, CZ
V2 Kiss For Me King Of Ivar
  (František Dobrota z Ivaru x Latoya Il Piccolo Azzuro)
  chov: Vaňková Iva
  maj: Juliusová Petra, CZ
--- Coca Cola Stříbrný Potok
  (Ciro Astoša x Tsarskaja Dynastia Anna)
  chov+maj: Slapničková Věra, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Holly Di Branco Piccolo
  (Fiefoerniek's Furioso x Vhilomena El-Saghir)
  chov: Helena Daňková
  maj: Eva Baxová, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Hillary Di Branco Piccolo
  (Fiefoerniek's Furioso x Vhilomena El-Saghir)
  chov: Helena Daňková
  maj: Jana Fulmeková, SK
--- Anna Tsarskaja Dinastia
  (Falco Millefiori x Felada Silver Gazelle)
  chov: Tolstykh N.
  maj: Slapničková Věra, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Romanzia Des Trois Pyramides
  (Nomen Nescio du Dom.de Chanteloup x Ombre Chinoise d.T.P.)
  chov: Juin Jean-luc
  maj: Podaná Helena, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer