12.6.2004 CACIB Praha, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Seymour H. Steven

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Hadid Fil-Fil Pari-Was

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Wardai del Monte de Haya
V2, resCAC Bahari Santa Tranta

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 Alegra Top Coach

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Cashmere Ryoal al Isfahán

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV Ajjúki al-Quadar

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer