12.6.2004 CACIB Praha, CZ

Greyhound

 

BOB - MY  CAMELOT  PRESIDENT

 

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

IMPOSANT IMP RIUNA

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

CAESAR WINDSPIEL DECUMA

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

MY  CAMELOT  PRESIDENT

V2, resCAC

HARDY  FILEMINO

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

BAYAN CHRISTMAS DECUMA

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

FOLLOW  THE  STAR  YPSYLON

V2

CARNLANGA  DECUMA

VD3

AIRY  ELF´S  HALLEYS  COMET

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

CRANBERRY DECUMA

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

ANOTHER  STORY  MODERN  MIRACLE

V2

APOKALYPTIKA  ZLATÝ  KÁRLIT

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

BOOGIE - WOOGIE JUMPING JET

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

BUNNY  X´CELLENTA  DECUMA

V2, resCAC

BOSSA  NOVA  DECUMA

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

ANTHEA  SUNSET

V2

HONORIS  CAUSA  RIUNA

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer