12.6.2004 CACIB Praha, CZ

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: A.Mudra, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 Basit Kel-es-suf
  m: Hrudková L.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC Ghars Faranda Bohemia
  m: Macek V.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC,CACIB,BOB Ahmar Kel-es suf
  m: Štěpánek P.
V2,res.CAC MŚef Kel Afara-hewhin
  m: Gaischnek S.

FENY /females /hündin:

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

VD Al Hara´s Heriet
  m: Gaischnek S.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC,CACIB Maimun Kel Afara-hewhin
  m: Gaischnek S.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer