7.11.2004 CACIB Nitra

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Vojteková Iveta, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC El Abu Azhar Bohemia Genao
  m: Houšková Miroslava, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB Tarek Genao de Domus Bohemia
  m: Zmijarová Ivana, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB C'Chemala Bohemia Genao
  m: Malinovská Lenka, CZ
V2, resCAC, resCACIB Basmala Mahanajim
  m: Ursula+Werner Metzler, H

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Dahija Bohemia Genao
  m: Malinovská Lenka, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer