4.9.2004 CACIB Mladá Boleslav, CZ

Chart Polski

Rozhodca /Richter /Judge: E.Sisterman, D

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Bakarat Ferrero
  maj. Holzerland R.

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Czujna Arcturus
  maj. Soldánová I.
V2, resCAC Alana Aziza Men Tara
  maj. Holzerland R.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Nadia Lowiecka Dusza
  maj. Bláhová B.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer