24.4.2004 CACIB České Budejovice, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Dana Kupková, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Pari-Was Hadid Fil-Fil
  m: Krejčí Eva, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB Waheel del Monte de Haya
  m: Cvejn Ondrej, CZ
V2 Farnáh Kavi Khorshid

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 5. Wardai del Monte de Haya
  m: Krejčí Eva, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer