24.4.2004 CACIB České Budejovice, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Karel Hořák, CZ

 

BOB - BUNNY  X´CELENTA  DECUMA

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

CAESAR  WINDSPIEL DECUMA

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB

CHAMURAPI  CHIEN  RIUNA

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1

MY  CAMELOT  PRESIDENT

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

BAYAN  CHRISTMAS  DECUMA

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

CRANBERRY  DECUMA

V2

AIRY  ELF´S  HALLEYS  COMET

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

neposúdená

BLOOMY  WHITE  DECUMA

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

BUNNY  X´CELENTA  DECUMA

V2, resCAC, resCACIB

BOSSA  NOVA  DECUMA

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer