24.4.2004 CACIB České Budejovice, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Dana Kupková, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 Bastian Jeeves Irater
m: Říhová I.
VD Boromir Paladuz
m: Jeřábková K.

Trieda šampión /Champions /Championklasse

V1,CAC,CACIB Ch. Archibald Brian Irater
m: Ing. Voborníková E.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1,CAJC Barbucha Terri Irater
m: Ing. Voborníková E.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB Anna Belle Mariatex
m: Trnková j.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC,CACIB,BOB Ch. Arya Stone
m: Vlčková R.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer