8.5.2004 CACIB BUdapešť, H

Barzoj

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

Dober-Kopp Dobai Viktor

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Dober-Kopp Pannon Gróf

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

Dober-Kopp Pici-Cipo

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Lunnaja Raducha Chernaja Magia

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Dober-Kopp Franciose Sagan

---

Wisniowa Wizja Polot

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

---

Bezputaja Bolva Wolkovo

 

Deerhound

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

Leo v. Schloss Neuschwastein

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

Belinda Paluduz

 

Saluki

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Fleetwind Fly the Kosaava

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

---

Wardai del Monte de Haya

 

Whippet

 

BOB - Use Your Power Ypsylon

 

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB

Meradith Mysl o mnie

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Use your Power Ypsylon

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

Meradith Ewentualny Sukces

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

Aileen Pandanomium

V2

Abigail Pandenomium

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB

Meradith Modna Melodia

V2, resCAC

Noangels Creamcaramal of Faricka

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer