31.1.2004 CACIB Budapešť, H

Chart Polski

Rozhodca /Richter /Judge: Dr. Jakkel Tamás, H

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Ural Resurgam
  (Filutek Cellerimus x Alfa z Bonotnika)
  ch: Folcik Barbara
  m: Artur Siery, PL

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer