1.2.2004 CACIB Budapešť, H
Saluki
Rozhodca /Richter /Judge: Hassi Assenmacher-Feyel, D
PSY /males /rüde:
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
--- Bolur el Rub' al-Kháli
  (Tadj Mahal Ur-Chaabane x Safiniya Bint Amir el Riad)
  ch+m: Helge Kronsteiner, A
FENY /females /hündin:
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
--- Almost Beyond Believe El Rub al Khali
  (Baghdad Look no Furhter x Safinyia Bin Amir el Riad)
  ch+m: Kronsteiner Helge, A
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC Lara z Farsistanu
  (Kamán z Farsistanu x Jamen z Farsistanu)
  ch+m: Rejpal Jaroslav, CZ
--- Safiniya Bint Amir el Riad
  (Amir al Sulaimonia x Awwali el Riad)
  ch: Christa Kahler
  m: Kronsteiner Helge, A

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer