7.2.2004 CACIB Brno, CZ

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Ing. Radana Marešová, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB Nebbiolo Skarak

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1 Ch. Baksters Loral

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 Kiss for me King of Ivar

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 Alterezza z Kozího vršku

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V2, resCAC Afrodita Moravia krystal
V1, CAC, resCACIB Meggy of Sussex

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1 Lucrezia Bohemia Skara
VD2 Cindy Finský domek

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG Ch. Loral Rebeka

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer