26.6.2004 CACIB Brno, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: MVDr. Pavlásková Michaela, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Eikica Clever Clive

m: Kombercová Bohumila, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, 4.BIG Caesar Windspiel Decuma

m: Lorencová Pavlína, CZ
V2, resCAC Chamurapi Chien Riuna

m: Kulhánková Monika, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB Cy Camelot President

m: Lorencová Pavlína, CZ
V2, resCAC Eikica Simon Says

m: Kombercová Bohumila, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Coffe Cream Decuma

m: Novákovi L+D. CZ
V2 Follow the Star Ypsylon

m: Škachová Simona, CZ
V3 Airy Elf's Haley Comet

m: Marková Jaroslava, CZ
V4 Bokamaro Kopenhawn

m: Pizúrová Jitka, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Carnlanga Decuma

m: Lorencová + Slapničková, CZ
VD2 Candy-Candy Jumping Jet

m: Mlčochová Hana, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB Cranberry Decuma

m: Dvořáková + Lorencová, CZ
V2, resCAC Choice Me Argument

m: Jnadlová + Bierhanská, CZ

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC Boogie-Woogie Jumping Jet
  m: Procházková + Jandl, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB Bossa Nova Decuma

m: Dvořáková + Lorencová, CZ
V2, resCAC Bunny X'Cellenta Decuma

m: Lorencová + Merkantová, CZ
V3 Eikica Arrogant Alfa

m: Kombecová Bohumila, CZ

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV Honoris Causa Riuna
  m: Dufková Eva, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer