22.8.2004 CACIB Bratislava

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Cardobo de Silva Zeferino Jose, E

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, East&Middle Euro Junior Winner

DYNAMITE  IONMHAIN  NORMAN

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, East&Middle Euro Winner

ARMAN  PIBARO

V2, resCAC

AGASSI  PIBARO

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

KANGAROO  Z  ÚPLŇKU

V2, resCAC

HASUE  FOREVER  MINE

V3

JAGÁR  Z  HEDVÁBÍ

V4

MADRIGAL PLUM BRANDY

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

AGBAR  OZZMOZIS

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

CHALCEDON  Z  ÚPLŇKU

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, East&Middle Euro Junior Winner

NELL  PLUM  BRANDY

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

ALMANSOR'S  MONEYPENNY

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB,

East&Middle Euro Winner, BOB

ABIGAIL  PIBARO

V2, resCAC

KLEOPATRA  Z  ÚPLŇKU

V3

JULY  PLUM  BRADNY

V4

KALISTA  PLUM  BRANDY

V

DREAM  ISIS  WIND

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

CARMEN  ISIS  WIND

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

INDIANA  Z  HEDVÁBÍ

V2, resCAC

IKONA  Z  HEDVÁBÍ

V3

BOKAMARO  DEAUVILLE

V4

KEIKO  Z  ÚPLŇKU

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer