21.8.2004 CACIB Bratislava

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge Cardobo de Silva Zeferino Jose, E

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 Yamal del Monte de Haya
  ch: Petrusová H. Ing.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Pari-Was Hadid-Filfil

ch: Bischoff D.
m: Krejčí E.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS Ch. Abu Baqr´s Daftardari

ch: Svensson B. + Bystrom J.
m: Brunenberg F.J.M.
V2, resCAC, resCACIB Ch. Wardai del Monte de Haya

ch: Petrusová Ing.+Hradecká
m: Krejčí E.
V3 Ch. Shaikh-Egypt al Firdous
  ch. Chuat Shera
  m: Danzberger N.

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB Abu Baqr´s Ellah Zimin

ch. Svensson B + Bystrom J.
m. Brunenberg F.J.M.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB Bakaari Djaal Lhilal

ch+m: Van Thienen-De Decker M.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer