21.8.2004 CACIB Bratislava

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Jean Louis Grunheid, F

 

BOB - Dober-Kopp Pannon Zoltán

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

FALLKOS  BALŠAJA  ACHOTA

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

RUSSKYI  STANDART  ARLEKIN

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

DOBER-KOPP  PANNON  ZOLTÁN

V2, resCAC

ATAMÁN  GRISA

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

JENISEY  BLANCA  BARZET

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

AVAR  BISKUPSTVO

V2, resCAC

KING  ZE  SFORY  CARYCY

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

---

ALEXIA  OD  NEBESKÉHO  RYBNÍKA

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

AUDREY  HEPBURN  Z VIŠŃOVÉHO  KVETU

V2

FIONA  BALŚAJA  ACHOTA

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

RUSSKIY  STANDART  AURORA

V2, resCAC

NINA  BLANCA  BARZET

V3

EVELIN  BALŚAJA  ACHOTA

V

TASHA  Z PALATINU  MORAVIA

V

DVINA  MAJOVE  BOHEMIA

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

DOBER  KOPP  PANNON  VIRÁG

V2, resCAC

CIRA  CAMČATKA  ZAGREDŽA

---

APURVA  BISKUPSTVO

---

SURALINSKAIA  DES  PRINCES  DE  KAZAN

---

TOUNARA  DES  PRINCES  DE  KAZAN

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB

BEZPUTAJ BOLNA WOLKOWO

V2, resCAC

DOBER  KOPP PANNON RÉMENY

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer