24.7.2004 CAC Mladá Boleslav, CZ

Magyar Agar

Rozhodca/Richter /Judge: p.Mudra A., CZ

PSI /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC,NV,BOB Ószentiváni Ari
  ch: Kiss A.
  m. Foster M.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer