24.7.2004 CAC Mladá Boleslav, CZ

Chortaja Borzaja

Rozhodca /Richter /Judge: p.Panuška, CZ

PSI /males /rüde:

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1,CAC,NV,BOB Ch. Serdechny ot Valika
  ch: Ponomareva L.
  m: MVDr. Stanovoi M.

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1,CAC,NV Zluka
  ch: Uglova N.
  m: MVDr. Stanovoi M.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer