19.9.2004 CAC Szentendre, H

Irish Wolfhound

Rozhodca /Richter /Judge: József Zeidl, H

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Siegmound's Aldor

m: Zsigmond Nóra, H
V2, resCAC Siegmound's Aragorn

m: Szabó Vilmos, H

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Gwendal v. Schloss Neuschwastein

m: Zahorán Magdalena, H
V2, resCAC Atlantic z Netluckých Pastvin

m: Ivan Kliment, SK

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 Gloe na Gael Eithlinn

m: Dr.Szetei Viktória, H

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Siegmound's Arwen

m: Szabó Csilla, H

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC, BOB Glor na Gael Bluethwilight

m: Dr.Szetei Viktória, H

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer