20.3.2004 CAC Ostrava, CZ

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge:

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

---

AXEL  NEEL  BUGSY

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB, BIG-5

NANNY  OF  SUSSEX

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

---

HOLLY  DI  BRANCO  PICCOLO

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

IASMINE  KING  OF  IVAR

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer