15.8.2004 CAC Hatvan, H

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Márczé János, H

 

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Amir Karim Tall Afar
  (Ich. Ukhaydir An'am Ala x Ich. Aischa Fi-It)
  ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB, resBIG Abia Layla Tall Afar

(Ich. Ukhaydir An'am Ala x Ich. Aischa Fi-It)
ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer