25.9.2004 CAC Brno, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Sosnová Věra, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Imposant Imp Riuna
  (Eikica Simon Says x Honoris Causa Riuna)
  ch: Dufková Radovana
m: Dufková Eva, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV Airy Elf's Including the Love
  (Jet's Keep the snake x  Airy Elf's Forget me Not)
  ch: Bobkova Juez
  m: Šírová Jitka, CZ

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Coffe Cream Decuma
  (My Christmas Snow King x Pantewan Tessa)
  ch: Lorencová Pavlína
  m: Novákovi + Lorencová, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Carnlanga Decuma
  (My Christmas Snow King x Pantewan Tessa)
  ch: Lorencová Pavlína
  m: Slapničková + Lorencová, CZ

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, NV, BOB, 3.BIG Elf's Exclusive Lettish Strip
  (Jet's Keep the snake x  Elf's Adeli Rain)
  ch: Bobkova Juez
  m: Holousekova Ruslana, LV

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, Najlepší veterán High Quality Riuna
  (Cart Josbar x Fantasie Riuna)
  ch: Dufková Radovana
  m: Dufková Eva, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

NV - národný víaz /national winner

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer