9.5.2004 CAC Banská Bystrica

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Vlastislav Vojtek, SK

 

BOB - Hillary di Branco Piccolo

 

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2004

Honey Jakub King of Ivar

(Silenzio el Saghir x Latoya il Piccolo Azzuro)

ch: Vaňková Iva

m: Marková Ivana, SK

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

---

Yesica Skarak

 

(Zwingli del Discoletto x Alessandria Bohemia Skara)

 

ch: Mareš Róbert

 

m: Dudoň Miroslav, SK

---

Yolana Skarak

 

(Zwingli del Discoletto x Alessandria Bohemia Skara)

 

ch: Mareš Róbert

 

m: Dudoň Miroslav, SK

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC,

Víťaz mladých SK 2004

Kiss for Toy King of Ivar

(František Dobrota z Ivaru x Latoya il Piccolo Azzuro)

ch: Vaňková Iva

m: Polgárová Jarmila, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2004, BOB

Hillary di Branco Piccolo

 

(Fiefoernek's Furioso x Vhilomena el Saghir)

 

ch: Daňková Helena

 

m: Fulmeková Jana, SK

V2, resCAC

Santana Skarak

(Oliver Skara x Alessandria Bohemia Skara)

ch: Mareš Róbert

m: Slivoňová Zuzana, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer